JAK TO FUNGUJE

Princip fungovaní náramku BionicBand se zakládá na faktu, že hmota je zhuštěná energie. Tento fakt byl popsán Albertem Einsteinem v nejslavnější rovnici všech dob E = mc². Takže hmota není nic více než forma energie.

Co je energie?

Energie jednoduše znamená potenciál pohybu nebo síla. Byla by to síla nebo pohyb částic od někud někam. Energie je slovo, které pochází z řeckého slova energeia, což znamená vůle, síla či schopnost k činům.

Energii můžeme pozorovat v přírodě v mnoha různých formách. Její projevy vnímáme nejčastěji jako pohyb nebo různorodé vlnění, které působí na naše orgány a smysly. 

Všechno na světě je v ustavičném pohybu, všechno kypí, vibruje, hýbe se, vyzařuje energii odpovídající frekvence. 

Frekvence (též kmitočet) je fyzikální veličina, která udává počet opakování periodického děje (je děj, který se ve sledované době vždy po nějakém čase neustále opakuje) za daný časový úsek.

Všechno má svoje frekvence. Takže i naše tělo je ve skutečnosti energie vibrující s určitou frekvencí.

Co může ohrozit naší přirozenou frekvenci?

Jedním z hlavních civilizačních problémů je elektrosmog. Problémem však je, že to ani není jednoduše dokazatelný fakt, protože dokázat špatný vliv něčeho, co ani nevidíme a ani neslyšíme, je velice složité, protože v takových studiích je mnoho proměnných. Nicméně existují desítky studií, které nepřímo prokazují nebezpečí elektrosmogu, ale bohužel jim není věnována pozornost a jsou spíše bagatelizované.

Jedním z podařených dokumentů je například „Plný signál“, nicméně i ten není přijat širší odbornou veřejností, jak už to tak bývá. 

Co je elektrosmog?

Elektrosmog neboli elektromagnetické znečištění prostředí vzniká působením frekvencí různých elektromagnetických polí, která nás obklopují zejména ve městech. Jedná se o uměle vytvořená elektromagnetická pole, která vyzařují všechna elektrická zařízení, především vysílače mobilních a datových operátorů, vysokofrekvenční elektrická vedení, trafostanice, ale také veškeré elektrospotřebiče v domácnosti, jako jsou mobilní telefony, elektrické či indukční vařiče, televizory, počítače, rádia, radiobudíky a další.

To vše je elektromagnetické záření, které se přirozeně v přírodě na Zemi v produkované intenzitě nevyskytuje.

Jaké je řešení?

Aby to bylo jednoduché, představte si symfonický orchestr, kde každý hudebník hraje na svůj nástroj sice dokonale, ale každý začal v jinou dobu a hraje jinou melodii. Budou zcela nesladěni! Takový koncert by se nedal poslouchat a zněl by příšerně. Ale když se objeví dirigent začne převládat harmonie. Po chvilce se všechny nástroje a zvuky vyladí a zharmonizují a zrodí se ty nejkrásnější tóny. Hudba je nyní harmonická a vyvážená. A to je přesně to, co dělá BionicBand. Je to taková ladička pro tělo.

Jak to funguje?

Náramky BionicBand jsou upravené na frekvenci 7,83 Hz (Shumannova rezonance - níže vysvětleno). Dalo by se říci, že je to v podstatě “ladička” pro buňky našeho těla, která využívá jevu, kterému se říká “sympatická resonance”. Velmi jednoduše vysvětleno, je to jev, kdy dochází k přesunu energie mezi stejně naladěnými předměty. Když budete mít třeba dva stejné hudební nástroje a jeden rozezvučíte, začne znít i ten druhý, aniž se ho dotknete. Obdobně se stane i v našem těle. Náramek, který “zní” na stejné frekvenci, na které i naše buňky, předá svou energii buňkám. Nastává souznění. BionicBand nám tedy pomáhá odolávat negativnímu vlivu elektrosmogu. Proto spousta našich zákazníků reportuje okamžitou úlevu od bolesti, zlepšení energie, spánku, síly, rovnováhy a zlepšení celkového zdraví a celkově menší nemocnost.

Tento produkt nenahrazuje lékařskou péči a představuje pouze jako doplněk zdravého životního stylu.

Shumannova resonance?

V atmosféře naší planety, díky bleskům, vznikají zachytitelné nízké frekvence, které jako první objevil fyzik Winfried Otto Shumann, která je teoreticky předpověděl v roce 1955. Jejich základní frekvence se pohybuje kolem 7,83Hz.

V době, kdy Schumann publikoval své výsledky výzkumu v časopise „Technische Physik“, Dr. Ankermueller okamžitě navázal spojení mezi Schumannovou rezonancí a alfa rytmem mozkových vln. Pak Herbert König, který se stal Schumannovým nástupcem na mnichovské univerzitě, prokázal korelaci mezi Schumannovými rezonancemi a mozkovými rytmy. Korelace (z lat.) znamená vzájemný vztah mezi dvěma procesy nebo veličinami. Pokud se jedna z nich mění, mění se korelativně i druhá a naopak. Srovnával lidské EEG nahrávkami s přírodními elektromagnetickými poli prostředí (1979) a zjistil, že to je velmi blízký frekvenci alfa rytmů.

Vše živé na této planetě je zcela zákonitě laděno a ovlivňováno právě těmito frekvencemi, které také fungují, jako jakási „ladička“ podle které se vše živé ladí. Ale v důsledku člověkem uměle vytvořeného elektromagnetického záření, nejsou tyto frekvence již patrné, protože jsou tím vyrušeny. Mohli bychom si to dobře představit, jako kdyby buňky našeho těla tvořily jeden orchestr zpěváků a hudebních nástrojů, které by se však nacházely v naprostém kraválu, kde by neslyšely ani svůj vlastní hlas či tón. Nemohly by proto vůbec hrát. Podobně je to s naším tělem!

Dost slibů! Sami vyzkoušejte BionicBand a poznejte to na vlastní kůži. Na všechny výrobky poskytujeme 100% garanci na navrácení peněz, nebudete-li spokojeni.